Nordenväg AB logotype
Nordenväg AB

Nordenväg


Nordenväg levererar vägbankar och mattor med unika egenskaper för effektiva och skonsamma transporter i utmanande markförhållanden.

Sanka marker där fast mark ligger djupt är inget hinder. Nordenvägs

vägbank anläggs på mjuk mark och bär de tyngsta fordonen.

Timmertransporter effektiviseras och skogsvägen kommer närmare

avverkningsplatsen, utan omvägar och med mindre miljöpåverkan.

BÄRIGHET

Bärighet

Nordenväg löser problem vid vägbyggen

i myrmark och på mjuk mark. Befintliga

vägar med partier med svag bärighet

kan enkelt och snabbt uppgraderas.UPPBYGGNAD

Uppbyggnad

Nordenvägs vägbank byggs direkt på

befintligt underlag. Vägbankens

konstruktion fördelar marktrycket så att också de tyngsta fordonen tar sig över mycket mjuk mark. Konstruktionens egenskaper bibehålls över tid. Vägen

anläggs snabbt, oftast på en dag och kan

tas i bruk omedelbart.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Kostnadseffektivt

Nordenvägs vägbank ger den bärighet

som krävs. Miljövinster går hand i hand

med väsentligt minskade kostnader i

form av tidsåtgång, bränsleförbrukning, maskinslitage och tillgång till effektivare maskiner.NORDENVÄG

Hållbarhet


Nordenvägs lösning bidrar till att skapa vägar som inte påverkar vatten eller skapar sår i känslig

natur. Den visar ett alternativ där vägar kan anläggas som är gröna, hållbara och återanvändbara.

Detta är speciellt viktigt i kärrmarker och miljöer med en mjuk mark. Nordenvägs lösning möjliggör

ett vägbygge i dessa marker utan de klassiska biverkningar som påverkar det biologiska kretsloppet.

Nordenväg bidrar till att få ner kostnaderna för vägar i mjuka miljöer. Utan

Nordenvägs vägbank krävs omfattande grävning och fyllning med material.

Nordenväg-metoden eliminerar behovet av grävning, och ger en vägbank som

bär tunga maskiner över mjuk mark. Nordenväg hjälper till att skydda vår

värdefulla miljö genom att vägen inte påverkar marken under eller omkring och

dessutom blir kortare.


Till toppen